مباحث ويژه در نرم افزار(vb.net)

دانشجويان عزيز جزوه زير به خوبي و به سادگي VB.NET را اموزش داده است.اين جزوه به عنوان جزوه درسي شما نيز ميباشد كه سوالات امتحان نيز از همين جزوه است.

دريافت جزوه

تقسيم بندي نمره درس:

اسلايد مربوط به dot net framework

مقاله اي در مورد dot net framework

 قسمتي از كدهاي برنامه كلاس بستني فروشي كه سر كلاس حل كرده ايم را در قالب دو فايل word در لينك هاي زير قرار داده ام آنها را دانلود كنيد و با كمك آنها خودتان برنامه را بنويسيد.

كد مربوط به كلاس بستني

كد مربوط به قسمت فرم 1

 جزوه خلاصه شده از برنامه ها

 

جزوه پايگاه داده

 

نمرات درس مباحث ویژه

پایانترم

میانترم

نام و نام خانوادگی

10

----

سالار ربیعی

10

----

وحید میرزایی

10

-----

دوست محمد صفری