‌‌‌‌‌‌ذخيره و بازيابي اطلاعات

منبع درس ذخیره1و2وذخيره سه واحدي:  ذخيره و بازيابي اطلاعات      تالیف:روحانی رانکوهی

رسانه های نوری

 جزوه Raid

 جزوه قسمتهايي از كتاب روحاني رانكوهي

دانلود فایل نمرات