سيستم عامل

 

منابع درس:

تقسیم بندیهای نمره درس:

اسلايدهاي درس:

فصل اول
فصل دوم
 فصل سوم 
فصل چهارم(بروز رساني شده)
فصل پنجم
فصل ‍ششم
فصل هفتم
فصل هشتم
فصل نهم

ترجمه قسمتهاي انگليسي از فصل هشت و نه

دانلود فایل نمرات