سمینار

فایل مقدمه

موضوعات مربوط به بینایی ماشین، یادگیری ماشین و داده کاوی

موضوعات مربوط به سیستمهای توزیع شده

فرمت سمینار( راهنمای نگارش پایان نامه)

فرمت سند کتبی سمینار که باید تحویل دهید

روش ارجاع دهي به منابع به فرمتIEEE

شيوه نوشتن پروپوزال

مجله ISI چیست؟

بخشنامه های تعیین نمره مقالات و ارزیابی پایان نامه

مجلات معتبر و جعلی کدامند؟

لینکهای لیست مجلات ISI  , ISC,......