شبکه های کامپیوتری پیشرفته

 

منابع درس:

 

1- کتاب Computer Networking (A Top-Down Approach) نویسنده ها:Kurose and Ross

2-مقالات معتبر برای شبکه های بی سیم(MANET- VANET- WSN)

لینک های دانلود اسلایدهای درس:

تقسیم بندی نمره: 15نمره پایان ترم - 5 نمره تحقیق از بین موضوعات تعیین شده.

نکته: برای گرفتن نمره اضافه بر 20 نمره میتوانید یکی از پروژه های این لینک را با شبیه ساز Omnet++ h  انجام دهید.