سيستم عامل پيشرفته (سیستمهای توزیع شده)

مرجع اين درس كتاب سيستمهاي توزيع شده از آقاي تنن باوم مي باشد.

distributed systems principles and paradigms 2nd edition

براي دريافت اسلايدها از لينك زير استفاده كنيد.

دریافت اسلایدها

تقسیم بندی نمره درس: