سيستم عامل پيشرفته (سیستمهای توزیع شده)

مرجع اين درس كتاب سيستمهاي توزيع شده از آقاي تنن باوم مي باشد.

distributed systems principles and paradigms 3nd edition(2017)  

براي دريافت اسلايدها از لينك زير استفاده كنيد.

دریافت اسلایدهای کتاب2017

تقسیم بندی نمره درس: